Karesz is the King today!

[Pikk dáma] A Pikk Dáma (Пиковая дама) francia kártyával játszott ütéses kártyajáték, melyben cél a kör színű lapok és a pikk dáma lap begyűjtésének elkerülése, valamint minél több, ennél különböző lap ütésben történő elvitele. A játékot négyen játszák. Ha 5, 6 vagy 7 játékos vesz részt a partin, akkor 1, 2 ill. 3 játékos váltakozva kimarad. Hétnél több résztvevő esetén újabb asztalt nyitnak a játékosok, vagyis értelem szerűen újabb „csapatok” alakulnak. Az ülési sorrendet illetve az első osztó személyét sorsolással döntik el a játékosok. A további játszmák során az osztó illetve a kimaradó játékos(ok) személye már meghatározott. Az üres játéklapokon megtekinthető az elrendezés.

Színadási kötelezettség mellett felülütési kényszer nincs. Az adu körönként ciklikusan változik (treff, káró, kör, pikk, nincs adu). Keverés és emeltetés után a játékosok egyenlő számban kapnak lapokat. Minden játékos három lapot cserél/ad le megadott irányba. Az adás iránya körönként ciklikusan változik: jobb (előre), bal (vissza), szembe, nincs adás. Az első ütéshez az osztótól jobbra ülő hív ki tetszése szerinti kártyát, majd mindig az ütést szerző játékosé lesz ez a jog. A hívások pozitív forgásirányban, az óramutató járásával ellentétesen történnek.

Az ütéseket a játékosok pontozzák. Minden ütés 10 pontot ér. Negatív értéket érnek a kör lapok és a pikk dáma. A többi szín az elszámolás szempontjából semleges. A kör lapok értéke: 2-10-ig a kártyán lévő szám, bubi 11, dáma 12, király 13 és ász 14 pont. A pikk dáma 26 pontot ér.

A negatív értékű lapok összpontja -130 (kör 2-10, bubi, dáma, király, ász összesen -104 pont, plusz pikk dáma -26 pontal). Az 52 lappal elvitt 13 ütés 10-10 pontot jelentve +130 összpontot ér. Tehát minden játszma után az elszámolásnál 0 a játékosok pontszámainak összege. (Kiszámolható, hogy a lehetséges legnagyobb ütés: ±95 pont.)

[Pikk dáma]

A játékosok taktikázásán, ügyeskedésén múlik, hogy megszerzett ütéseikben mennyi kör és pikk lapot szereznek meg. Az utolsó ütés elvitele után mindenki összeszámolja lapjainak értékét, és ezt a pontszámot jegyzik fel az eredmény táblára. A játék 20, 25, 30 vagy 35 játszmából áll, attól függően, hogy 4, 5, 6 vagy 7 játékos vesz részt a partin. Értelem szerűen egy-egy játékos csak 20 játszmában vesz részt természetesen. A játékot az a személy nyeri meg, aki az utolsó játszma után a legtöbb pontot gyűjtötte. Holtverseny lehetséges.

Az egyes partik után kiosztásra kerül a King cím. Ez az utolsó 8 parti helyezéseinek átlagából számítódik. A 8 játszmából legalább 6-on résztvevők közül az kaphatja ezt a címet, aki a legjobb helyezés-átlagot éri el. Holtverseny esetén a több játszmában résztvevő nyer. Ha ez is egyenlő, akkor a 8 parti alatt elért első helyek száma, további egyezés esetén ezen partik összpontszáma dönt.

A King pozíció 9 hónapnál hosszabb ideig játszma nélkül nem birtokolható, „örökös King” cím nem adható. Ha objektív okokból huzamosabb ideig nincs parti, akkor a cím 180 nap után visszavonásra kerül.

Extra szabályok

  • Aki 8 partiról igazolatlanul távol marad, az 1 üveg Jägermaistert köteles vinni a következő játék alkalmával. Igazoltnak tekinthető a betegség, családi ok, természeti csapás, halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság miatti hiányzás. A távolmaradást a játékosok minősítik, szavazással döntenek. Egyenlő szavazat esetén a házigazda szavazata dönt.
  • A szabályok szándékos megsértése (pl. színadási kötelezettség) 1 üveg Zwack Unicum büntetést jelent, amit a következő parti alkalmával kell a hibát elkövetőnek beszolgáltatnia.
  • A szabályok többszöri (≥3), figyelmetlenségből adódó megszegése 1 üveg - a hibát elkövető által szabadon választott típusú - alkohol tartalmú ital vásárlásával tehető jóvá, amit a következő partin kell az elkövetőnek szolgáltatnia.
  • A játék helyszínének kiválasztása felajánlás alapján történik. Több felajánlás vagy vita esetén a résztvevők szavazással döntenek. Egyenlő szavazat vagy óvás esetén a King pozíció birtokosa -illetve a címet utoljára birtokló- dönt.